Privacyverklaring

PIXELKINGS, ondernemingsnummer BE 0838.927.660, gevestigd te Zonhoven, Beskensstraat 97, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Jolien Somers is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking.
Zij is te bereiken via somersjolien@gmail.com, info@pixelkings.be of telefonisch op het nummer: +32 478 57 91 62.

Algemeen

Pixelkings vindt privacybescherming van groot belang. Persoonsgegevens worden daarom met zorgvuldigheid behandeld. Persoonsgegevens zijn gegevens die gebruikt kunnen worden om een individu te identificeren of die aan een individu kunnen worden gelinkt. Pixelkings houdt zicht daarbij aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens en andere toepasselijke wet- en regelgeving. In dit privacy Statement informeren wij je over de wijze waarop wij persoonsgegevens verwerken, voor welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken en hoe je je privacy rechten kunt uitoefenen.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Pixelkings verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
• Voor- en achternaam
• Adresgegevens
• Telefoonnummer
• E-mailadres
• Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
• Locatiegegevens
• Gegevens over jouw activiteiten op onze website
• Internetbrowser en apparaat type
• Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

Pixelkings verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:
• Gezondheid (door bijvoorbeeld te vertellen hoe de bevalling gegaan is of hoe de zwangerschap verloopt via de mail).
• Gegevens van personen jonger dan 16 jaar. Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar tenzij ze toestemming hebben van de ouders of voogd.
We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder die toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact op via info@pixelkings.be en dan verwijderen wij deze informatie.

Doeleinden van de verwerking

Pixelkings verzamelt en verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
• Het afhandelen van jouw betaling.
• Het uitvoeren van promotionele activiteiten zoals bijv. het tonen en verzenden van aanbiedingen en het gebruik van sociale mediakanalen.
Als je geen promotionele berichten van Pixelkings meer wilt ontvangen, neem dan contact op met somersjolien@gmail.com of via info@pixelkings.be.
• Je bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
• Je informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.
• Om goederen en diensten bij je af te leveren.
• Pixelkings verwerkt je persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Contactformulier

Als u een contactformulier op de website invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang als de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

Geautomatiseerde besluitvorming

Pixelkings neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of-systemen, zonder dat daar Pixelkings tussen zit.

Duur van het bewaren van persoonsgegevens

Pixelkings bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de bewaartermijn van 10 jaar voor je persoonsgegevens. Pixelkings verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht:
• Gmail, website, google analytics: Privacybeleid
• Website
• Social Media
• Leveranciers, leveringsdoeleinden

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Pixelkings en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.
Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar somersjolien@gmail.com of via info@pixelkings.be. Houd er rekening mee dat Pixelkings je ook kan verzoeken om een geldig legitimatiebewijs mee te sturen om je identiteit deugdelijk vast te stellen.

Wijzing van het Privacyverklaring

Pixelkings kan wijzigingen aanbrengen in de privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen zodat je van deze wijzingen op de hoogte bent.

Deze Privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 02 januari 2020

Over ons

Pixelkings is een jong en creatief bureau gelegen in Zonhoven.

Met frisse ideeën en boordevol energie staat Pixelkings steeds opnieuw klaar om u verder te helpen met uw visuele communicatie.

Van webdesign tot printdesign en nog veel meer.


+ Lees meer

Sociale media

Contact

PIXELKINGS

BE 0838927660

Beskensstraat 97 | 3520 Zonhoven


+32 (0)478/ 57 91 62

info@pixelkings.be